shelf

Shelf, 20 7/8" W x 23 5/8" D - OD - White Epoxy Coated - Refrigeration - SHC43-00 - NRE # 034711

  • $106.02
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


20 7/8" W x 23 5/8" D White Epoxy Coated Shelf

NRE # 034711

Everest Reference # SHC43-00

For Everest Models: EBB69, EBB69G, EBD3-BB, EBD3BG (And Others)